10.3.13

Ne demiş Žižek

''Bir çözüme doğru giden ilk adım sorunun nerede olduğunu doğru bir şekilde tespit edebilmek. Sorunu görme biçimimiz sorunun bir parçası. Mesela ırkçılık veya cinsiyetçilik. Bu sorunları genelde bir 'hoşgörü' çerçevesi içinde formüle etmeye alıştığımızı fark ediyor musunuz? 'Daha çok hoşgörüye ihtiyacımız var' gibi. Fakat ırkçılık bir hoşgörü meselesi değildir. Hoşgörü çok sınırlı bir değerdir benim için. Her zaman verdiğim bir örnek var, Martin Luther King. Hiçbir zaman hoşgörüden bahsetmedi. Veya feministler. İşte ideoloji budur. Irkçılığın bir hoşgörü sorunu olduğunu söylediğimiz zaman, sorunu zaman mistifiye etmiş oluyorsunuz. Sorunu, farklılığı doğallaştıran bu hatalı siyasi liberalizm çerçevesinden kurmuş oluyorsunuz ki, o zaman hoşgörü göstermekten başka yapacak bir şey kalmıyor''

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder